60 млн. евро инвестира БиЕй Глас в завода за стъкло в София

Снимка: BA-Glass

Близо 60 млн. евро ще вложи БиЕй Глас във фабриката за стъкло в София. Инвестицията е част от плана за развитие на португалската компания в България. Тя притежава два завода у нас – единият се намира в Пловдив, другият – в столицата. Общият им оборот възлиза на  1,8 млрд. лв. годишно, съобщи агенция Interimage.

Според стратегията за развитие и усъвършенстване на бизнеса у нас БиЕй Глас възнамерява да модернизира завода в София до 2022 г. Компанията, която е в топ 10 на най-големите у нас, ще построи нова пещ за стъклен амбалаж, като по този начин ще усъвършенства производствените процеси и ще увеличи продукцията. Част от инвестицията включва и внедряване на фотоволтаични панели, които ще се монтират върху покривите на съоръженията в България. Отделно от това БиЕй Глас планира да наеме 100 служители за увеличените нужди на производството в завода в София.

Успоредно със стратегията за инвестиционно развитие БиЕй Глас доказа за поредна година своя ангажимент към благополучието на служителите, като на глобално ниво разпредели  8,5 млн. евро сред екипите си в Европа. От допълнителната финансова подкрепа се възползваха и 552 служители на компанията в България.  „Причината за разпределение на приходите на компанията за допълнителни заплати  е свързана с добрите резултати, които постигнахме през 2020 г. В тази година на непредсказуеми предизвикателства служителите реагираха по забележителен начин, осигурявайки непрекъснатата и гъвкава дейност на компанията, като спазваха и мерките за безопасност“, обясни г-н Хавиер Тениенте, Изпълнителен директор на компанията за Югоизточна Европа.

Инвестицията във фабриката в София е поредна стъпка от дългосрочния план за развитие на БиЕй Глас за региона на България, обявен през 2017 г. Компанията ще инвестира в производството си у нас общо над 200 млн. евро. През 2019 г. БиЕй Глас модернизира завода в Пловдив, като вложи в над 50 млн. евро в изграждане на нови пещи и инфраструктура. Компанията си е поставила за цел да усъвършенства производствените процеси и в двете фабрики, да увеличи качеството на предлаганите стъклени изделия и да удвои обема на продукция. Сред основните й цели също са грижата за благополучието на служителите в заводите и подкрепата за местните общности в Пловдив и София.  Големите инвестиции в изграждане на модерни пещи и внедряване на нови технологии са част от изпълнението на стратегията за устойчивото развитие на компанията и въвеждането на най-високите екологични стандарти за опазване на околната среда.

На глобално ниво португалската компания също показа своя траен ангажимент за подпомагане на борбата срещу климатичните промени, като увеличи разпределението на средствата за подпомагане на проекти за улавяне на въглерод, включително за научноизследователска и развойна дейност. Тази година БиЕй Глас добави 7,3 млн. евро към сумата от 7,5 млн. евро, които вече бяха предназначени за същите цели през 2019 г.

Повече за БиЕй Глас

  • Компанията е петият по големина производител на стъклен амбалаж в света.
  • Групата притежава в Европа 12 завода в 7 държави и има над 3500 служители
  • Годишният й оборот е над 950 млн. евро.
  • Продуктите се продават в над 50 държави.
  • БиЕй Глас придобива двата завода в Пловдив и София през 2017 г. от гръцката група Yioula.
  • В момента в България за компанията работят над 650 служители.
  • Допълнително информация за компанията може да намерите на  уеб страницата.