ПП предлагат да се отложи извеждането на битовите потребители на пазара на електроенергия

Разговори между партиите за енергетиката, снимка; haskovo.net

Асен Василев от ПП счита, че като краткосрочна мярка трябва да се отложи извеждането на битовите потребители на либерализирания пазар на електроенергия. ПП започнаха днес серия от дискусии по ключови политики с цел изработване на коалиционно споразумение. В дискусиите по енергийните теми участват експерти от БСП, “Има такъв народ” и “Демократична България”, съобщи Българската телеграфна агенция.

Според Василев ролята на правителство е да  договори правна рамка за КЕВР, която да позволи на регулатора да направи дерогация по повод извеждането на битовите потребители на либерализирания пазар. Другото предложение е да има частична дерогация за ограничаване на износа на електроенергия. За целта трябва да се проведат преговори с ЕК за възможности за ограничаване на износа и за възможности за отлагане на либерализацията.

В по-дългосрочните мерки от ПП предлагат в 12 или 18-месечен план трябва да има пълно картиране на геотермалните ресурси на страната. Това, което е заложено и в Плана за възстановяване и устойчивост, е да има изградени една или две пилотни мощности. Идеята е там да се използва не само електроенергийният потенциал, но и топлоенергийният на геотермалната енергия.

Другото, което ПП предлагат, е да се направи анализ и проучване на икономическата и техническата възможност за изграждане на водноелектрически мощности на река Дунав, като тук се говори за проточна технология, която е екологична съвместима.

Освен това трябва да се разшири и капацитет на газохранилищата. Трябва да се направят и реверсивни клапи на входно-изходните точки на страната по всичките газопроводи, както и връзка на Балкански поток с националната газопреносна мрежа. Другото предложение да се направи преглед на договорите за ограничаване на резервирания капацитет до 50 процента от един участък за всичките газопреносни мрежи. Идеята е да не може един участник да монополизира входно-изходна точка за природен газ за страната. Освен това трябва да има максимум от 50 на сто резервиран капацитет от един доставчик на природен газ. За целта обаче трябва да прегледат договорите.

Другото предложение на ПП е за облекчаване на ВЕИ-ата за собствено ползване. Асен Василев изтъкна, че ако това остане изцяло за собствено ползване това да бъде третирано като строеж, но без да се прави електроенергийна оценка. Т.е. да на изградят чрез уведомителен режим вместо разрешителен.

Трябва да се направи и цялостна преоценка на хидроенергийния потенциал и приоритизация на проекти на база цена, стига да отговарят на екологичните норми, добави Василев.