Българите с над 4 пъти по-ниски заплати от европейците

14 години след влизането си в Европейския съюз България продължава да бъде страната с най-ниски месечни доходи в съюза. Брутните месечни доходи се различават значително в страните членки на ЕС, като последното място е окупирано от България. През 2018 година средното месечно възнаграждение за труд варира от 4057 евро в Дания до скромните 442 евро в България, отчита Eurostat.

Статистиката на средната работна заплата в България показва, че тя е над 4 пъти по-малка от средната работна заплата в Европа – 1851 евро. Тя е близо 10 пъти по-малка от тази в Дания и около 7 пъти по-малка от средната работна заплата в Белгия, сочат данните.
Цифрите разкриват голямото неравенство в доходите на работещите хора между държавите членки.

Медианата е определена като “средна стойност”: половината от служителите печелят по-малко, а другата половина – повече от средната стойност на доходите. Дания е следвана на върха на таблицата от Люксембург със средно 3671 евро на месец. След тях се нареждат Швеция (3135 евро), Белгия (3092 евро), Ирландия (3021 евро), Финландия (2958 евро) и Германия (2891 евро).

Притеснителното за нас е, че на дъното компания ни правят бившите соц. страни, но те са с около двойно по-високи от българските заплати като Румъния със 700 евро на месец. Средната работна заплата в Унгария е 801 евро, а в Литва е 809 евро.

Евростат е статистическа служба към Европейската комисия, която събира информация за страните в Европейския съюз и хармонизира статистическите методи за събиране на данни в различните страни членки. Първоначално е създаден през 1958 към Европейската общност.

С развитието на Европейския съюз голямо значение придоби унификацията на статистическите методи, използвани от страните-членки и кандидат-членки на ЕС. Евростат не се занимава с непосредствен сбор на статистически данни – това е задача на статистическите служби на съответните страни. Събраната от националните служби информация се обработва от Евростат, привежда се към единни стандарти и се публикува. Евростат си сътрудничи тясно с националните служби по статистика на страните от ЕС с цел да се изработят единни статистически стандарти.