Газът по интерконектора с Гърция тръгва на 1 октомври

интерконектор

Интерконектор Гърция - България, снимка: banker.bg

За момента има увереност, че интерконекторът Гърция-България ще е готов и газ ще потече на 1 октомври. Дори проектът да е готов по-рано, газ не може да се пусне преди тази дата поради договорености, които са направени от предишното правителство. Това каза пред журналисти служебният министър на енергетиката Росен Христов, който инспектира българския участък на междусистемната газова връзка. Обиколката му започна от газоизмервателна станция Стара Загора и завърши на Диспечерския център, разположен до село Стамболийски, съобщи Българската телеграфна агенция.

Едно от по-важните неща, които трябва да бъдат завършени, е Системата за управление (т.нар. SCADA -“СКАДА”). Това е електронното управление на газопровода. Всички кранове, всички системи се управляват компютърно и това е системата, които ги управлява, уточни министър Христов. Тя в момента е в тестови режим и е договорено, че на 14 септември експертна компания, която е наета от Министерството на енергетиката, ще дойде да извърши пълен контрол върху системата, за да се потвърди състоянието й.

Вторият елемент са системите, които са свързани пак със “СКАДА” – пренасянето на данни. Това става с оптичен кабел. В проекта е предвиден втори оптичен кабел, за да се осигури 99,9 процента готовност на системата, добави служебният министър.

Третият важен и критичен елемент е всичките компоненти, които са свързани с безопасността. Включено е в графика отстраняването на всички забележки, така че това също би трябвало да бъде готово навреме, коментира още Росен Христов.

Четвъртият критичен елемент, по който служебният министър на енергетиката е повдигнал въпрос, е преглеждането и внасянето за одобрение на всичката документация – официалното получаване на актовете 15 и 16 и всички необходими лицензии. Това ще стане в по-крайната фаза на проекта. По този процес Министерството на регионалното развитие и благоустройството е водещата институция. От ведомството са се съгласили експертите им да разгледат документацията, преди да бъде официално подадена и да връщат коментари и съвети. Тоест, когато дойде моментът на официалното подаване на документите, повечето да са вече прегледани и да няма коментари и връщания на документи, за да се не губи административно време. Според сегашния график се очаква в средата на септември да бъдат получени Акт 15 и 16. “Това не е комфортен период, защото най-малкото отклонение от този график може да доведе до това проектът да бъде забавен след 1 октомври, което е недопустимо и би нанесло значителни финансови щети на страната”, заяви Росен Христов. 

Реалистично е търговската експлоатация на интерконектора да започне на 1 октомври, но е на критичния път, изтъкна служебният министър на енергетиката. По думите му, ако проектът бъде забавен дори с няколко дни и влезе в експлоатация малко след 1 октомври, азерски газ ще потече от 1 ноември. “Ако трябва ще се работи тук денонощно, аз ще съм тук всяка седмица, така че да не допуснем такова закъснение”, подчерта Росен Христов.

Остава изпълнителят на проекта – компанията “Авакс”, както и “Ай Си Джи Би” като оператор, да изпълнят ангажиментите, които поеха и при президента и пред Министерството на енергетиката, и да свършат всичката работа по график. Това че интерконекторът Гърция-България вече е успешно свързан с българската национална и транзитна газопреносна мрежа, което беше обявено днес от “Ай Си Джи Би”, е важна стъпка, която е била заложена и е била изпълнена според графика, отговори на журналистически въпрос служебният министър Христов. Според него дотук нещата, които са били обещани, са свършени до голяма степен. Оттук нататък ще се следи всяка седмица дали продължава да се върви по графика или не. На друг въпрос енергийният служебен министър каза, че този газ, който в момента има в интерконектора, е тестови и в момента той не работи като газопровод.