Две добавки от февруари за пенсионерите с по-ниско увеличение на пенсията

Снимка: debati.bg

В резултат на приложеното преизчисление няма пенсионер с по-ниска пенсия от декемврийската, заяви министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков на изслушване в парламента, съобщи Българската телеграфна агенция.


 Министърът трябваше да обясни по какви причини някои от пенсионерите са получили намаляване на доходите си спрямо последните месеци на 2021 година.


Този проблем е следствие на решения на 46-ото НС, без да ги квалифицирам като популистки, а единствено като решения, довели до усещането за несправедлив подход при определяне на пенсиите, коментира Гьоков.


Няма по-ниска пенсия за месец януари спрямо пенсията от декември 2021 г., каза министърът. Той посочи, че това се отнася за пенсиите за трудова дейност – пенсии за осигурителен стаж и възраст и за инвалидност, така и за социалната пенсия за старост и за инвалидност, пенсиите за военна и гражданска инвалидност и персоналните пенсии.


Размерите на пенсиите на всички пенсионери са повишени от 25 декември 2021 г., като средното увеличение на изплатения размер на пенсията е 12,9 процента и отговаря на среден ръст от 61 лева и 25 ст. Това се отнася за 2 млн. и 47 200 пенсионери. Изключение е само по отношение на 945 пенсионери, за които или няма промяна, или има намаление в размера на пенсията, посочи Георги Гьоков. По думите му това са пенсии, за които има грешно подадена информация и не са преизчислени на този етап; на които е променен видът на получаваната пенсия – например преминават в по-ниска група степен на увреждане и неработоспособност; и такива, за които е влязло в сила разпореждане на длъжностно лице за промяна на размера на пенсията.


В сравнение с декември 2021 г. през януари 2022 г. 1 068 100 пенсионери получават по-малък общ сбор от пенсия и допълнителната сума към нея – ковид добавката, каза министърът. Той посочи, че причината е преди всичко в това, че през декември размерът на изплатената допълнителна сума към пенсията е 120 лева, докато през януари 2022 г. е 60 лева. Няма намаление на нито една пенсия, увеличение има на всички пенсии, българите са подведени от ковид добавката, коментира Георги Гьоков.


Новият начин за определяне на размерите на пенсиите след 25 декември 2021 г. и за преизчисляването на отпуснатите преди тази дата пенсии оказва влияние върху пенсиите на т.нар. категорийни работници, при които има разлика между стажа в календарно време и общият превърнат осигурителен стаж, обясни Гьоков. На това основание при преизчисляване на пенсиите на лицата, които имат осигурителен стаж от първа и втора категория труд, процентното увеличение на пенсията е по-малко от обявения среден размер на увеличението от 12,5 на сто, посочи министърът.


Министърът посочи, че хората, чийто доход е по-малък през януари спрямо декември, ще бъдат компенсирани от НОИ, като първите плащания ще бъдат извършени с пенсиите за февруари. През февруари пенсионерите ще получат сумите и за януари, и за февруари. През следващите месеци ще се изплащат с пенсиите за съответния месец и плащането като цяло пенсия плюс ковид добавка ще е равно на декемврийското. Той посочи, че 104 млн. лева ще са нужни за шест месеца и допълни, че средствата са налични.

В отговор на въпроса на народния представител от „БСП за България” Вяра Емилова относно по-дългосрочно решаване на проблема с пенсиите, министър Георги Гьоков припомни, че като депутат от парламентарната група на левицата той невендъж е повдигал въпроса за преизчисление на пенсиите на база актуален осигурителен доход. „По този начин ще се намалят разликите между старите и новите пенсии. Не можем да продължим да наблюдаваме тази разлика и нейното нарастване. Много е хубаво, че средният осигурителен доход непрекъснато нараства и съм готов да предприема всички мерки той да продължи да нараства, но не можем да очакваме, че той няма да намери отражение върху размера на индивидуалните пенсии. Личното ми мнение е, че следва да предприемем тази мярка от началото на юли 2022 г. и едва след това да търсим възможности за устойчиво решение в пенсионната система”, заяви социалният министър.