Депозитите на домакинствата продължават да нарастват

Пари

Снимка: expert.bg

Депозитите на домакинствата продължават устойчивата си тенденция на нарастване,  въпреки кризата. В края на ноември 2022г. те възлизат на 70,254 млрд. лв. (45,5 на сто от БВП и спрямо ноември 2021 година се увеличават със 7,9 на сто), съобщават от Българската народна банка.. 

В края на ноември депозитите на неправителствения сектор са 113,157 млрд. лв. (73,2 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт-  БВП), като годишното им увеличение е 13,4 на сто.

Депозитите на нефинансовите предприятия са малко над 39 млрд. лв. (25,3 на сто от БВП). В сравнение с ноември 2021 г. те се увеличават с 26,5 на сто. Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 2,3 на сто на годишна база и в края на ноември достигат 3,855 млрд. лв. (2,5 на сто от БВП).

В края на ноември 2022 г. кредитите за неправителствения сектор са 80,181 млрд. лв. (51,9 на сто от БВП) при 79,192 млрд. лв. към октомври 2022 г. (51,2 на сто от БВП). През ноември те се увеличават на годишна база с 13,5 на сто.

Кредитите за нефинансови предприятия нарастват за година с 11,1 на сто и в края на ноември достигат 41,177 млрд. лв. (26,6 на сто от БВП).

Кредитите за домакинствата са 33,110 млрд. лв. (21,4 на сто от БВП). Спрямо ноември 2021 г. те се увеличават с 15,5 на сто. В края на ноември жилищните кредити са 16,246 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 18 на сто. Потребителските кредити възлизат на 15,172 млрд. лв. и се увеличават с 14,1 на сто за една година.

Кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 9,9 на сто на годишна база и в края на  миналия месец са 450,8 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 5,895 млрд. лв. (3,8 на сто от БВП). В сравнение с ноември 2021 г. те се увеличават с 19,2 на сто.