Засадиха нова гора край Варна

Снимка: Dentaprime

На 07.03.2021 над 150 души от екипа на Dentaprime и техните семейства засадиха гора с 2000 дръвчета от сорта бяла акация в село Падина край Варна. В екокампанията се включиха също местни жители, кметовете на община Девня и село Падина, както и пациенти на клиниката от Германия и Швейцария. 

Неделната акция беше част от мащабната кауза #GreenSmile на клиниката, имаща за цел постигането на пълна климатична неутралност. Специален гост на събитието беше д-р Рихард Щорхас – един от пионерите в органичното производство и защитата на околната среда в Германия и главен консултант по проекта #GreenSmile. С негова помощ и с подкрепата на местните общини, екипът на най-голямата и модерна дентална клиника в Европа планира залесяване на 100 000 кв. м. угарна площ всяка година. Това постепенно ще компенсира емисиите въглероден диоксид, произведени във връзка с цялостната дейност на медицинската институция. 

“В Dentaprime лекуваме стотици пациенти седмично от цяла Европа. Изключително сме горди от това постижение” – сподели Юлия Радева, главен оперативен мениджър на Dentaprime академия и диагностичен център, в речта си по откриване на събитието и добави: “Нашите услуги обаче включват и висок разход на енергия – пътуването със самолет и хотелския престой на пациентите, ежедневното пътуване до работа на служителите, електричеството за поддържане на всички сгради и процеси… Това пряко или косвено допринася за изменението на климата. Ние ясно осъзнаваме своята отговорност към околната среда и се изправяме пред това предизвикателство.” 

Ясно заявената позиция на клиниката намира израз в редица положени усилия за опазване на околната среда. Новият Dentaprime център за лечения вече се захранва от соларни панели, пълната дигитализация на процесите спестява тонове ненужна хартия, а ръководният екип насърчава придвижването на екипа с електромобили чрез станции за безплатно зареждане на работното място. В близост до новозасадената площ, се намира и първата Dentaprime гора с допълнителни 500 дръвчета, засадени по-рано тази година. 

Към момента, екипът на клиниката има 100-годишен план за развитието на каузата #GreenSmile. Освен редовното залесяване на нова площ, те планират и насърчаване поставянето на пчелни кошери в близост. След амортизиране на дръчетата от гледна точка абсорбирането на въглероден диоксид (около 50 години след засаждане), те ще бъдат предоставени само и единствено за производството на мебели, а на мястото им ще бъдат засадени млади такива.