Асоциация на потребителите: Заповедта на КЗП не забранява вдигането на цените на телекомите

Със заповед №684/23.12.2021г. Комисията за защита на потребителите и в частност нейният председател Димитър Маргаритов забранява на мобилните оператори да вдигнат месечната абонамента такса с индексация за две години. Заповедта е с предварително изпълнение, което позволява тя да действа, дори да има спор и възражение срещу нея до произнасянето на съда. Но тази заповед не забранява, а потвърждава, че мобилните оператори могат да индексират с инфлацията за 2021 г. С определенията на съда се потвърждава предварителното изпълнение и само толкова, заяви председателят на Асоциацията за защита на потребителите Пейо Майорски.

Заповедта остава в сила до нейното гледане по същество, както остава в сила възможността за увеличаване на цените на мобилните оператори с индекса за 2021 г. Тези определяния на съда не забраняват на мобилните оператори да индексират за физическите лица за 2021 г. и не касаят споровете между мобилните оператори и юридическите лица.

Пред БНР в свое интервю на 30.12.2021 председателя на КЗП Димитър Маргаритов каза:

„В момента няма вдигане на цените от нито един от операторите”. Това е безспорно, защото никога не е седял въпросът да бъдат коригирани месечните абонаментни такси през декември. След първи януари, ако телекомите решат да се възползват от законовата възможност, защото тези клаузи стъпват на един законов текст, като възможност за вдигане на цените, тогава би трябвало те да използват инфлационния индекс за 2021 година, а той още не е обявен от Националния Статистически институт.”

„Няма законова възможност за увеличаване на месечната абонаментна такса. Никъде, в нито един закон в Република България няма текст, който да позволява на мобилните оператори от 1.01.2022 г. да повишат месечната абонаментна такса“, коментира Пейо Майорски. Това тяхно намерение се основава на клауза в общите условия между общите условия на мобилния оператор и потребителите. Тази клауза е неравноправна. С административен акт Димитър Маргаритов може да я отмени, което автоматически я прави нищожна. По този начин отпада не законовата възможност, каквато несъществува никъде, а договорената възможност за повишаването на месечната абонаментна такса. Действието се свежда единствено до прилагане на компетенцията на КЗП, идваща от Закона защита на потребителите, базирайки се на чл. 148, ал.2 в сила от 27.07.2014 година, обясни Майорски.

В заповедта на КЗП се посочва: „Все пак, когато потребителят е правил своя избор дали да  сключи договор с конкретния оператор, той е взел решение въз основа  на клаузите на договора, а там ясно е посочено, че операторът може да индексира цената на месечната такса веднъж годишно със средногодишния индекс на потребителските цени, само за предходната година.”  Странно ни е, че председателят на КЗП е убеден, че потребителите са в състояние да прочетат общите условия (ОУ) преди сключването на договор със съответния търговец. Припомням, че ОУ са един голям обем информация, която съпътства цената и предмета на всички срочни договори. Затова тази информация, законодателят изхождайки, че е голяма по обем и отчитайки факта, че едва ли някой преди подписване на срочен договор, би могъл и е в състояние да я прочете, е насочил отговорността към държавата, в конкретния случай към КРС да гарантира, че информацията не нарушава европейските изисквания в регулациите за съобщенията и към КЗП да гарантира, че потребителят и търговецът са равноправно поставени, подчерта Пейо Майорски.

Според него Димитър Маргаритов трябва да обясни защо не желае да приложи компетенцията, която му дава законът, и да премахне клаузата с акт, който неподлежи на обжалване, а със своите действия продължава да заблуждава потребителите и изпълнителната власт, защитавайки в полемиката мобилните оператори.

Припомняме, че преди два дни Корнелия Нинова се похвали, че са спечелили на първа инстанция делото срещу вдигане цените от телекомите.