Изненадваща среща на Кирил Петков с Иван Гешев

Днес, главният прокурор Иван Гешев проведе работна среща с министър-председателя на Република България Кирил Петков. Разговорът се проведе в сградата на Министерския съвет, съобщиха от Прокуратурата на Република България.

Главният прокурор акцентира върху нуждата от конструктивен диалог между съдебната и изпълнителната власт и подобряване на взаимодействието между правоприлагащите институции в рамките на техните законови правомощия. Иван Гешев изтъкна, че в интерес на българските граждани е държавните органи, чието правомощие е противодействието срещу престъпността и корупцията, да работят в синхрон и доверие, като това става при спазване на процесуалния ред. Главният прокурор подчерта водещата роля на българската прокуратура в неутрализирането и недопускането на зловредно чуждестранно влияние на територията на страната, засягащо и интересите на Европейския съюз и страните членки на НАТО. 

Главният прокурор Иван Гешев увери министър-председателя Кирил Петков и в ангажираността на Прокуратурата на Република България да допринесе за продължаване на съдебната реформа. Иван Гешев потвърди готовността на прокурорите и следователите да участват активно в дискусиите по актуализиране на законодателството и Конституцията на страната, с оглед изпълнение на препоръките, залегнали в хоризонталния механизъм на Европейския съюз за върховенство на правото. Главният прокурор отбеляза, че за осигуряването на бързо, ефективно и качествено правосъдие, е нужна всеобхватна реформа на съдебната система, в т.ч. и привеждането на наказателно-правната уредба в съответствие със съвременните предизвикателства.

От Министерския съвет също потвърдиха за проведената среща на премиера с главния прокурор Иван Гешев. В рамките на разговора им в Министерския съвет главният прокурор е апелирал да не бъдат закривани специализираните съд и прокуратура, чиято дейност по думите му дава резултат.

Премиерът Кирил Петков потвърди решението на правителството, изразено чрез качения за обществено обсъждане законопроект за промени в Закона за съдебната власт  – а именно, че двете специализирани звена следва да бъдат закрити заради слабите им резултати в борбата с корупцията и организираната престъпност, както и други системни недостатъци.