Обявиха обществена поръчка за изграждане на част от магистралата Русе – Велико Търново

Снимка: gradat.bg

Договорите за проектиране и строителство на първите два участъка от магистралата Русе-Велико Търново се очаква да се сключат до края на март тази година. Това съобщиха от областната управа в Русе, цитирани от сайтът dir.bg.

От там обясняват, че към момента проектът на подробен устройствен план – парцеларен план за участъците между Русе и Бяла и обхода на град Бяла, е внесен в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за разглеждане и приемане от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика, като се налага отстраняването на някои неточности.

След неговото одобрение и влизането му в сила ще бъде поставено началото на отчуждителната процедура.

От областната управа припомнят, че при теренни проучвания е установено наличието на 37 археологически обекта с предвидени различни мерки за опазване. Предстои възлагане на тяхното проучване, но след приключване отчуждението на засегнатите имоти по трасето, съгласно изискванията на Закона за културното наследство.

От АПИ са обявили обществена поръчка за определяне на изпълнители за изработване на технически проект и строителство на първите около 76 км от автомагистралата. Става дума за двата участъка Русе-Бяла и обхода на град Бяла.

Извършва се оценка на получените оферти и предстои да бъде обявена процедура за избор на строителен надзор за тях.

Проектът на автомагистралата между Русе и Велико Търново е предложен за включване в програма “Транспортна свързаност” 2021 – 2027 г., която очаква одобрение от Европейската комисия.

Планирана е да започва от бъдещ мост над река Дунав. Ще бъдат изградени и два тунела. Магистралата ще дублира републикански път I-5 и по нея ще преминава Европейски път Е85. Ще бъде част от Паневропейски транспортен коридор 9.

Общата планирана дължина на автомагистрала „Русе – Велико Търново“ е 133 km. Предвижда се строителството  окончателно да приключи през 2027г., а проектната скорост е 120км/ч.