80 учени участваха в международна конференция в Пловдив

80 учени и творци от 7 държави – България, Полша, Русия, Казахстан, Северна Македония, Гърция и Австрия се включиха в международната научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“. За трети път домакин на събитието бе Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив (АМТИИ).

Тридневният форум, който се проведе онлайн от 28 до 30.10.2021 г., бе открит от ректора на Академията – проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак, която приветства участниците и представи пленарен доклад на тема: „Бъдещето е днес!“. Конференцията включваше три панела: теория, образование и мениджмънт; музикално и танцово изкуство; изобразително изкуство и дизайн, обясни за медиите координаторът доц. д-р Весела Казашка. Гост-лектори с пленарни доклади бяха проф. дфн Петя Бъркалова от Пловдивския университет, която говори по темата „Граматическото изкуство“; проф. дфн Жана Толысбаева от град Нур Султан, Казахстан, се изказа за „Как да запазим качеството на образованието в творческите университет в условията на пандемия“ и проф. дпн Инна Федотенко от град Тула, Русия, която коментира „Изкуството като средство за развитие на превантивната позиция на бъдещия учител”.

Участници бяха утвърдени учени от чужбина и страната – от Консерватория „Рихард Вагнер“ – Виена; Национална хореографска академия на Казахстан; Тулския държавен педагогически университет „Л. Н. Толстой“ –  Русия; Музикална академия „Станислав Монюшко” – Гданск, Полша; МИТ университет – Скопие, Република Северна Македония; Институт за изследване на изкуствата при Българска академия на науките; Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София; НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ – София; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Югозападен университет „Неофит Рилски“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“; Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“; Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“; Нов български университет, училища и други организации, докладчици от страна на бизнеса.

„Трайният интерес на учени от такъв висок ранг, както и непрекъснато увеличаващият се брой участници, са атестат за нивото на форума“, гордее се с постигнатото от целия екип на АМТИИ проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак. Тя е доволна и от факта, че благодарение на въведената облачна система в Академията, връзката с всички – и в чужбина, и в страната, е била перфектна. Заслуга за успеха на събитието имат и модераторите проф. д-р Галина Лардева, проф. д-р Капка Солакова, проф. д-р Емилия Константинова, доц. д-р Цветанка Коловска, доц. д-р Руслана Моравенова, доц. д-р Галя Киркова, доц. д-р Весела Казашка.

„Огромният интерес към конференцията и активността на младите учени е знак, че научната кариера може да върви ръка за ръка с художествено-творческата дейност“, каза доц. д-р Казашка.

Тя уточни, че докладите от форума ще бъдат публикувани в сборник, включен като издание на АМТИИ, който ще бъде регистриран в базата данни на Националния център за информация и документация (НАЦИД). Сборникът ще бъде качен в сайта на Академията и в Българския портал за отворена наука, с цел да се създаде свободен достъп до научните разработки.

Конференцията се осъществи с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката по проект с ръководител проф. д-р Тони Шекерджиева – Новак.

Текст: Катя Стайкова