Минимална работна заплата от 710 лева от утре

Снимка: bntnews.bg

От утре минималната работна заплата за страната се увеличава от 650 лева на 710 лв. месечно, а минималната работна часова заплата ще бъде 4,29 лв.

Размерът на минималната работна заплата ще се повиши с 9,2 процента спрямо сегашната й стойност.

От Министерският съвет очакват с новия размер да се намали бедността сред работещите, неравенствата в разпределението на доходите, да се повиши покупателната способност и потреблението на най-нискодоходните групи от пазара на труда, да се увеличи мотивацията на работната сила и намали нелоялната конкуренция. 

Минимална работна заплата

Синдикатите подкрепиха на Националния съвет за тристранно сътрудничество увеличението на минималната работна заплата, но продължават да настояват, че то е крайно недостатъчно. От Конфедерацията на труда (КТ) “Подкрепа” посочиха, че публикувани от Националния статистически институт данни сочат, че инфлацията на годишна база през февруари т.г. спрямо февруари м.г. се е увеличила с цели 10 процента, а ръстът на минималната заплата е едва 9,2 процента. Необуздано растящите цени на енергоносителите за бизнеса се отразяват и на домакинствата през увеличените цени на стоките, заявиха от синдиката. От Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) поискаха минималната заплата да се увеличи втори път тази година и от 1 юли с актуализацията на бюджета да стане поне 760 лв. Така ще се осигури привеждане на минималната работна заплата в съотношение със средната от 50 процента така, както препоръчва и директивата за адекватни и справедливи минимални работни заплати, отбелязаха от КНСБ. 

Работодателите искат минималното възнаграждение да се определя по икономически дейности.

Минимален и максимален осигурителен доход

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се също се увеличава от 650 лв. на 710 лв., считано от 1 април т.г. Минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители се увеличава от 420 лв. на 710 лв.

Максималният осигурителен доход за всички осигурени се увеличава от 3 000 лв. на 3 400 лв. Считано от 1 април 2022 г., размерът на социалната пенсия за инвалидност се определя, както следва: за хора със 100 процента трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане и определена чужда помощ – 160 на сто от социалната пенсия за старост ( при 135 на сто до 1 април), за хора с над 90 до 100 процента трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане – 140 процента от социалната пенсия за старост – при 135 на сто до 1 април, за хора с между 71 и 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане – 130 процента от социалната пенсия за старост, при 125 на сто до 1 април. 

Обезщетение за безработица

Има промени и при минималния и максималния дневен размер на паричното обезщетение за безработица: минималният става 18 лева от 1 април при 12 лв. до 31 март, а максималният от 74,29 лв. до 31 март се променя на 85,71 лв. от 1 април. 

Паричното обезщетение за отглеждане на дете до двегодишна възраст от  650 лв. до 31 март става 710 лв. от 1 април.

Максималният месечен размер на гарантираното вземане на работниците и служителите е 1625 лв. до 31 март, а от 1 април става 1775 лв. Еднократната помощ при смърт на осигурен човек е 540 лв. 

Обезщетение при болнични

Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения при болнични – първите три работни дни от временната неработоспособност се изплащат от осигурителя, а от четвъртия ден на настъпване на неработоспособността – от Държавното обществено осигуряване. Запазва се периодът преди настъпване на осигурителното събитие, доходът за който се взема предвид при изчисляване размерите на паричните обезщетения при временна неработоспособност е 18 месеца, бременност и раждане – 24 месеца, безработица – 24 месеца. 

Помощи за деца

От 1 април т.г. се увеличава доходният критерий за получаване на семейни помощи за деца и той става съответно 610 лева – за получаване на пълния размер на помощта, и от 510 до 610 лева – за получаване на 80 процента от нея. Увеличават се и детските надбавки, като за едно дете сумата се повишава от 40 на 50 лева, за две – от 90 на 110 лева, за три – 135 лева.

Източник: Българска телеграфна агенция