Неравноправна клауза в общите условия на телекомите е допуснала КЗП

В последните дни се обсъжда намерението на мобилните оператори да повишат месечните абонаментни такси към потребителите заради инфлацията. Има аргументирани техни становища, в които декларират поведение на добросъвестност и професионална компетентност, като предлагат принцип за увеличение, което ще бъде по-ниско от предвиденото в клаузите от общите условия в договорите с клиентите. След получаване на информацията за намеренията от страна на мобилните оператори и след поставяне на въпроса в общественото пространство чрез медиите, Комисията за защита на потребителите (КЗП) и вицепремиерът и министър на икономиката Корнелия Нинова реагираха с действия, които според мобилните оператори, ако те коригират своето поведение, ще се получи по-голямо увеличение на таксите за потребителите, съобщиха от Асоциацията за защита на потребителите.

„До този момент все още не сме видели заповед или административен акт от страна на КЗП или министър Нинова за забрана на вдигането на цените, което ще бъде непазарен механизъм“, заяви Пейо Майорски, председател на Асоциацията.

Този спор към настоящия момент, включително и предстоящото увеличение на месечните абонаментни такси към потребитлеите, щеше да  бъде избегнат, ако КЗП беше изпълнила своите задължения по закон, обясни Майорски. Законът за защита на потребителите казва, че когато е предвидено държавен орган (в случая Комисията за регулиране на съобщенията) да одобрява общите условия на договорите с потребители и последващи изменения в тях, те се изпращат на КЗП за стовище за наличие на неравноправни клаузи и чак след като ги одобри, тези общи условия влизат в сила. Клаузата, предмет на настоящия спор, предвижда увеличение на месечната абонаментна такса при обективни икономически предпоставки, а в общите условия няма реципрочна на тази, че при обективни пазарни предпоставки (например дефлация), ще бъде намалена. През годините при дефлация цените е трябвало да бъдат намалявани от мобилните оператори, обясни Пейо Майорски от АЗП.

Така се получава вреда за потребителя, която води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца /доставчика на услугата/ и клиента. Тази класическа неравноправна клауза можеше да бъде отхвърлена от КЗП преди да бъдат приети общите условия. Тъй като става дума за краткосрочни договори и нормални икономически порцеси, телекомите би трябвало да могат към момента на ценообразуване на услугата да предвидят и пресметнат обичайната инфлация, която се движи в прогнозируеми рамки. Възниква основно въпросът защо КЗП е позволила да съществува в общите условия на мобилните оператори неравноправна клауза, която поражда сериозен спор между телекомите и потребителя.

Ако същата не бе одобрена от КЗП, към днешния момент нямаше да има създадено социално напрежение в обществото от бездействие или вредно за потребителите действие на КЗП. Излиза, че КЗП са защитавали интересите на мобилните оператори от дълги години. По тази причина от Асоциацията за защита на потребителите продължаваме да искаме оставката на председателя Димитър Маргаритов и членовете на Комисията.