Нови банкови такси за теглене и внасяне на пари

Българите бяха изненадани с нови такси в банките. Промените в най-голяма степен засягат таксите за теглене от банкомат. С това действие банките продължават да компенсират спадащите приходи от лихвите по депозити и кредити. Нови банкови такси 2023г. ще има както за теглене и внасяне на пари на банкомат, така и на каса. Някои от банките увеличават и таксите за съхранение на парични средства в своите трезори.

Много хора си задават въпроса: Коя банка да избера за обслужване на моите сметки? От Нова година повечето банки ще направят промени в тарифите си за обслужване на физическите лица и и ще бъде трудно да се каже коя от тях е с най-ниски банкови такси.

От 3 януари най-голямата банка у нас – УниКредит Булбанк, повиши част от таксите и комисионите в своята тарифа. Внасянето на суми в евро е с такса 0,3%, но минимум 1,5 EUR. Увеличава се таксата при теглене на каса – на 0.7% от сумата, но не по-малко от 10 лв.

Поскъпва също така такса превод Уникредит Булбанк . Ако се превеждат пари към друга банка, услугата се вдига от 5 на 6 лв. за суми до 100 000 лв. Поскъпват дори и електронните преводи, които доскоро бяха на символични цени – от 1 лв. на 1.20 лв.

Такса при теглене от банкомат на Уникредит Булбанк е 0.16% от изтеглената сума, но не по-малко от сегашните 0.30 лв. Теглене на пари от банкомат на друга банка става 0.20%, но не по-малко от сегашните 1.50 лв. Преиздаването на ПИН за дебитни карти струва 5 лв. Таксата при внасяне на пари чрез банкомат Уникредит е 0,30 лв.

От 20 февруари Банка ДСК вдига цената на част от най-ползваните от гражданите банкови услуги. Вдига се таксата за откриване на сметка на гише – това вече ще струва 6 лева, а не 4 лв.. Месечната такса за поддържка на сметка с дебитна карта към нея се вдига до 2,74 лева при 2,60 лв. сега, а без дебитна карта услугата поскъпва с 50 ст до 4,89 лева. Обслужването на безсрочен депозит става 3,91 лева на месец от 3,50 лева сега. Вдига се и таксата за поддръжка на студентска карта от 2,60 лв. на 2,74 лева.

Поскъпва още тегленето на пари от каса – банката ще прибира не 0.6% от изтеглената сума, а 0.7%, но не по-малко от 7 лева. Ако сметката е в евро, таксата става 0,8% от теглената сума, но не по-малко от 5 евро.  Повече пари ще ни взимат и за внасяне на пари – сега таксата е 0,2% от сумата, която внасяме в левове, но се вдига на  0,25%. От 0,3% на 0.35% се покачва и таксата за внасяне на суми в евро. Такса при теглене от банкомат на ДСК е 0.15% от изтеглената сума, но не по-малко от сегашните 0.30 лв. При теглене от банкомат на ДСК за външни клиенти таксата е 0.20%, но не по-малко от 1,50лв.

Доскоро безплатни услуги вече ще бъдат таксувани от Банка ДСК – например 10 лева ще струва закриване на разплащателна или спестовна сметка до 6 месеца от датата на откриване.

От 6 март Пощенска банка въвежда такса за внасяне на пари през банкомат. Досега тази услуга беше безплатна, но вече ще се таксува с 0.30 лв, но пак остава доста по-ниска от таксата за внасяне на пари в брой на гише.

Такса при теглене от банкомат на Пощенска банка е 0.15% от изтеглената сума, но не по-малко от сегашните 0.30 лв. За теглене от клиенти на чужди банки таксата е 0,20%, но не по-малко от 1,40лв.

Нови такси чакат и клиентите на Централна кооперативна банка от 27 март. Откриването на разплащателна сметка с дебитна карта вече ще струва 5 лева, а не 4 лв. За теглене на пари в брой от разплащателни и спестовни сметки ЦКБ ще прибира 0.6% от суми над 2000 лева, а не 0,5% както сега. Вдига се и таксата за вътрешнобанкови и междубанкови преводи по сметки – от  3 на 3,50 лева. 

Няма промяна в тегленето на пари от банкомат за клиенти на ЦКБ. Таксата остава 0,30лв. За външни клиенти таксата е 1,50лв.

От април промени ще има и за клиентите на Първа инвестиционна банка.Теглене от пари от банкомат на ПИБ за клиенти на банката вече ще бъде таксувано с 0,15% от сумата, но не по-малко от 30 стотинки. Досега таксата беше 0,1% от сумата. Променя се и таксата за трансакции, свързани със залагания, като става 1,5% от сумата. ПИБ вече ще начислява и такса при внасяне на пари от банкомат – услуга, която в момента е безплатна. От банкомат на ПИБ с дебитна карта на банката таксата вече ще е 30 стотинки. За външни клиенти таксата е 0,20%, но минимумът е 1,50лв.

Без такса остава внасянето на пари с кредитна карта. 

От началото на февруари и Българо-американска кредитна банка оскъпи някои от своите услуги. Теглене на пари с дебитна карта от банкомат на банката вече струва 30 стотинки, а не 25 ст. От чужд банкомат таксата вече е 1,20 лв. при 0,99 лв. преди това. Повишена е таксата при теглене на суми в лева или евро от гише.

ОББ обявиха тези дни, че предстои промяна на тарифата за клиентите на КВС Груп  (бивша Райфайзенбанк), във връзка с предстоящото обединение на двете банка. На сайта на ОББ обаче не са публикувани какви точно са промените, а единствено линк към тарифата на ОББ. Вероятно клиентите на КВС Груп изцяло ще преминат към тарифата на ОББ.

Единствената банка, която все още прилага “нулева ставка” за теглене от банкомат, е Ти Би Ай. Таксата обаче е нула само за 20 трансакции годишно, а после за всяко следващо теглене удръжката е 99 стотинки. Таксите на Банка Ти Би Ай са за теглене от банкомат независимо от това дали клиента е с карта на банката или с друга карта.