Нови такси в банките за теглене и внасяне на пари

Българите бяха изненадани с нови такси в банките. Промените в най-голяма степен засягат таксите за теглене от банкомат. С това действие банките продължават да компенсират спадащите приходи от лихвите по депозити и кредити. Нови банкови такси 2022г. ще има както за теглене и внасяне на пари на банкомат, така и на каса. Някои от банките увеличават и таксите за съхранение на парични средства в своите трезори.

Много хора си задават въпроса: Коя банка да избера за обслужване на моите сметки? От Нова година повечето банки ще направят промени в тарифите си за обслужване на физическите лица и и ще бъде трудно да се каже коя от тях е с най-ниски банкови такси.

От 5 януари най-голямата банка у нас – УниКредит Булбанк, повишава голяма част от таксите и комисионите в своята тарифа. Двойно по-скъпо ще е внасянето на суми в евро – от 0.50 EUR на 1 EUR. Увеличава се таксата при теглене на каса – от сегашните 6 лв. за суми до 2000 лв. на 0.5% от сумата, но не по-малко от 6 лв. При теглене на по-големи суми ще се начисляват 0.7%, вместо сегашните 0.6%.

Наред с това банката сваля прага на спестяванията, за които се начислява т. нар. такса за съхранение на парични средства в Уникредит Булбанк. Ако в момента без такава такса са парични средства до 400 000 лв., от Новата година с 0.7% годишно ще бъдат “обложени” спестявания над 200 000 лв. Става дума за сумата от всички средства на един клиент на банката в разплащателни и спестовни сметки в лева и друга валута, различна от британски лири и щатски долари. Отделно от такса съхранение банката прибира и месечни такси за обслужване на сметките. 

Поскъпва също така такса превод Уникредит Булбанк . Ако се превеждат пари към друга банка, услугата се вдига от 5 на 6 лв. за суми до 100 000 лв. Поскъпват дори и електронните преводи, които доскоро бяха на символични цени – от 1 лв. на 1.20 лв.

Уникредит Булбанк завишава с 1 лев всички такси, които се плащат при ползване на услугата Директен дебит – това са разплащанията чрез банката на различни комунални услуги – ток, вода, парно и пр.

Поскъпва и ползването на дебитните карти на банката. Такса при теглене от банкомат на Уникредит Булбанк вече ще е 0.16% от изтеглената сума, но не по-малко от сегашните 0.30 лв. Теглене на пари от банкомат на друга банка става 0.20%, но не по-малко от сегашните 1.50 лв. Увеличава се месечната цена на пакетите, които включват няколко тегления от банкомат, няколко комунални плащания и SMS-уведомяване. По-скъпо вече ще е и преиздаването на ПИН за дебитни карти – от 3 на 5 лв., както и трансакции в системите ePay.bg – от 0.20 на 0.50 лв. Таксата при внасяне на пари чрез банкомат Уникредит е 0,15%, но минимум 1лв. за суми над 4000лв.

Втората по големина Банка ДСК също ще изненада клиентите си от Нова година с нови такси – услуги, които в момента са безплатни, вече ще се таксуват. Например от 01 януари 2022г. при ползване на ДСК банкомат за внасяне на пари според тарифата ще се начисляват 0.20 лв. за клиенти физически лица и 0.10% за бизнес клиенти.

Такса теглене от банкомат ДСК с дебитна карта на ДСК става 0,15% от изтеглената сума, но не по-малко от 0,30лв. Наред с това значително се вдига таксата, ако някой има неблагоразумието да тегли пари в брой от ПОС в офис на Банка ДСК с карти на други банки – това вече ще му струва 4% върху сумата, но не по-малко от 20.00 лв.

Централна кооперативна банка също вдига тарифата си от януари. Обслужването на разплащателна сметка вече ще струва 3,80 лв. месечно, ако клиентът няма дебитна карта, а не 3.50 лв. Повишава се и таксата за поддръжка на спестовна сметка и тя става 2 лева месечно при 1,50 лева сега.

Клиентите на банката ще плащат повече и за теглене на суми в брой от сметка. За суми до 2000 лв. таксата става 4 лева при 3,50 лева сега, а за над 2000 лева – 0,5% от сумата, при 0,45% сега. 

В началото на декември Алианц България съществено завиши тарифата си за граждани. Например, таксата за обслужване на разплащателна сметка без издадена дебитна карта към нея скочи от 2.20 на 4 лв. на месец. Безплатното доскоро внасяне на пари в брой на гише вече струва 1 лв., ако сумата е до 3000 лв. При внасяне на по-големи суми таксата се вдига на 0,1% до 0,5%. Тегленето на пари на каса поскъпна от 3 лв. на 4,50.

От началото на февруари Първа инвестиционна банка също въвежда значителни промени в тарифата си. Поскъпва откриването на банкова сметка в офис – от 2.50 на 5 лв., а месечното обслужване се вдига от 3.90 на 4 лв. Поскъпва и банковият пакет “Моят избор” от 5.90 лв. на 7.90 лв. месечно. Таксата за внасяне на пари в брой се вдига от 1 лев на 1.50 лв. за суми до 3000 лв. Поскъпват преводите между сметки както в самата банка, така и към други банки.

Клиентите на ПИБ със спестявания над 200 000 лв. вече ще бъдат “обложени” с 0.7% годишна такса. В момента тази “наказателна” такса е за спестителите с над 400 000 лв. 

Освен това от февруари поскъпва ползването на дебитна карта на ПИБ. Такса теглене от банкомат Първа инвестиционна банка става 0.1% от изтеглената сума, но не по-малко от сегашните 0.30 лв. При теглене от АТМ на друга банка таксата ще е 0.2%, но не по-малко от сегашните 1.50 лв. А за справка за наличност по картата ще се начисляват 0.50 лв.

Банка ОББ за сега няма нови такси за ползване на услуги с дебитни карти. Такса при теглене от банкомат ОББ остава 0,30лв., а внасяне на пари чрез банкомат ОББ е без такса. Превод чрез онлайн банкиране в системата на ОББ е 0,50лв., а превод към друга банка е 0,90лв.

Такса при теглене от банкомат Райфайзенбанк остава 0,30лв. Внасяне на пари чрез банкомат Райфайзен банк таксата също е 0,30лв. Може да направите справка за наличност по картата на цена от 1лев.

Източник: sega.bg.