НСОРБ против предложението за премахване на общинските съвети

През последните дни в публичното пространство и чрез медиите се разпространяват твърдения, че кметове искат премахването на общинските съвети.

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) публикува позиция, в която категорично възразява срещу опитите легитимните органи на местното самоуправление да бъдат въвличани в подобни спекулации.

Общинските съвети са конституционно определени органи на местното самоуправление и всяка дискусия за премахването им оценяваме като опит за посегателство срещу правовия ред в държавата.

Конституцията на Република България ясно е определила в чл. 138 Общинският съвет като орган на местното самоуправление в общината и кметът на община като орган на изпълнителната власт /чл. 139/. Зачестилата през последните месеци тревожна активност на кметове на кметства, присвояващи си чужди правомощия и представящи се за изразители на мнението на гражданите, са повод за сериозно безпокойство относно декларираните намерения за промяна на устройството на местното самоуправление в България.

От сдружението припомнят на всички, че съгласно Конституцията общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Основният закон на държавата гарантира правото на гражданите да участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи на местно самоуправление, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението.

Зачитайки правото на всеки да изразява мнение и да го разпространява чрез слово – писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин, обръщаме внимание, че същата конституционна разпоредба уточнява, че това право не може да бъде използвано за накърняване на правата и доброто име на другиго.

Основният закон на страната повелява, гражданите да спазват и изпълняват Конституцията и законите, да зачитат правата и законните интереси на другите.

В позицията се припомня, че след демократичните промени, чл.1 на Конституцията прогласява България като парламентарна република, в която цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в Конституцията.

През последните месеци редица изказвания на представители на така нареченото Национално сдружение на кметовете, чиито 50 членове пропускат съзнателно пълното му название (Национално сдружение на кметовете на кметства) претендират неоснователно да представляват всичките над 3200 населени места в България.

Националното сдружение на общините в Република България, което обединява на доброволен принцип всички 265 общини, изразява загриженост за зачестилите случаи на толериране на подобни изявления. Те се обръщат към всички политици и държавници с апел да не позволяват името им да бъде свързвано с подобни изяви.