Стартира преброяване на населението в България

Електронно преброяване

Днес стартира преброяването на населението и жилищния фонд в България. Преброяването е задължително. При отказ от участие се предвижда глоба от 160 лева.

В интернет всеки, който живее постоянно в България, може да се преброи онлайн. Платформата е Census2021.bg.

На сайта на НСИ може да намерите пълен списък на преброителните карти и инструкции за провеждане на преброяването.

Публикувана е и инструкция за електронно преброяване.

Вижте видео инструкцията как да се преброите електронно:

Инструкция за електронно преброяване

Ако сте попълнили формуляра онлайн, след това трябва да се срещнете и с преброител, но само за да му предадете уникалния 15-цифрен код, който се генерира от системата при успешно преброяване.

За да сте сигурни, че някой няма да се преброи от ваше име, е необходимо да се регистрирате с валидна електронна поща, ЕГН и номер на български документ за самоличност.

Данните от регистрацията се използват само за идентифициране на лицето и не се съхраняват от НСИ. Следва потвърждение на регистрацията, което се получава по имейл. В него има линк, на който трябва да се кликне до два часа. След потвърждението се отваря екран за попълване на електронната преброителна карта. Там трябва да се влезе с имейла и паролата от регистрацията.

Преброителната карта съдържа въпроси за жилището, домакинството и хората в едно домакинство.

Попълването на преброителната карта отнема средно 20 минути. То може да се прекъсне и да продължи по-късно, но всяка страница трябва да е завършена и потвърдена с бутона “Напред”. Ако незавършена страница остане отворена повече от 30 минути без никаква активност, връзката прекъсва.

Позволено е връщането в предишни страници на преброителната карта и редактиране на информацията, но това може да стане само преди окончателното ѝ приключване. След това, до 17 септември, данните ще може само да се виждат, но не и да бъдат редактирани.

След успешното преброяване всеки ще получи съобщение и имейл с уникален 15-цифрен код, който трябва да запази и да предаде на преброителя, когато позвъни на вратата му.

Важно е да бъде посочен адрес, на който се живее в действителност, а не по регистрация.

Достъпът до електронната карта ще бъде ограничен само за България, тъй като българите, живеещи постоянно в чужбина, ще бъдат преброени в страната, в която живеят.

Това е 18-то поред преброяване на населението в България. Според данните публикувани на сайта на НСИ, населението на България в началото на миналия век е 3 744 283 души. То постоянно нараства до 1985г. когато достигаме 8 727 771 души, след което се регистрира постоянно намаляване на населението. На предишното преброяване проведено през 2011г. сме били 7 364 570 души.

Преброяването на населението и жилищния фонд е част от дейността на Националната статистическа система и Европейската статистическа система, което осигурява надеждна и изчерпателна информация за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд на страната към определен момент, но резултатите от него се използват през целия период до следващото преброяване.

Преброяването е източник на информация по определени социални, демографски и икономически признаци на ниско териториално ниво, както и за различни подгрупи от населението. То е единственият изчерпателен източник на данни за домакинствата и семействата в страната.

Получените от преброяването данни ще бъдат основа за вземане на информирани управленски решения, разработване на стратегии и конкретни национални и регионални секторни политики от централните и местните органи на управление в страната.