Запазват размера на пенсиите до юни 2022 г. с добавка от 60 лева

Снимка: debati.bg

Правителството прие Решение за предложение до Народното събрание за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 година за сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 г. Това съобщи Българската телеграфна агенция.

Предвиденият разход е в размер до 750 млн. лв. за допълнителни суми към пенсията или сбора от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях на всеки пенсионер в размер на 60 лв. месечно считано от 1 януари 2022 г.

Тази добавка към пенсията си ще получава всеки пенсионер в следващата половин година. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев след заседанието на правителството.

По думите му до юли 2022-а трябва да има изработен нов модел за пенсиите. Идеята на месечната добавка е доходите на пенсионерите да се запазят на нива от тази година до юни 2022-а.

С това решение на практика се запазва размерът на пенсиите с добавките към тях. Припомняме, че през септември Парламентът реши да се дадат по 120 лева на пенсионер до Коледа, когато ще има преизчисляване на пенсиите. От тази дата минималната пенсия става 370 лева, а максималната пенсия – 1500 лева.

1,2 млрд. лв. повече от разчетеното е събрала държавата към първата седмица на декември.

По думите на вицепремиера с тези пари ще се финансират допълнителните мерки, ако правителството получи подкрепа от парламента, ако такава не бъде дадена, ще се намали дефицитът на касова основа на бюджета.

Социалната пенсия за старост ще се увеличи от 148,71 лв. на 170 лв. от 25 декември, реши правителството. Увеличението ще повиши пенсиите на близо 60 000 души и добавките към пенсиите на почти 69 000 пенсионери.

Промяната ще доведе до ръст на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и размерите на нормативно установените добавки към пенсиите – за чужда помощ и за ветерани от войните.

Също така Министерският съвет предлага на Народното събрание да одобри за сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 г. допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г. в размер до 450 млн. лв. за компенсация за високите цени на електрическата енергия и природния газ за крайните небитови потребители за първото тримесечие на 2022 г.
Правителственото решение е прието неприсъствено на 21 декември и е внесено в Народното събрание.