Срив за вноса на руски горива в ЕС

Снимка: 3e-news.net

Зависимостта на ЕС от вноса на руски горива значително е намаляла през второто тримесечие на настоящата година на фона на санкциите на ЕС спрямо Москва след инвазията на Русия в Украйна, показват данни на Евростат.

За периода април-юни вносът на руски петрол е представлявал 2,3 на сто от общия в ЕС, при дял от 29,2 на сто през второто тримесечие на 2021 г. Този на въглищата е достигнал нулева стойност през разглеждания период спрямо второто тримесечие на 2021 г.

При природния газ понижението в дела на вноса е с 26 процентни пункта от 38,5 процентни пункта за периода април-юни 2021 г. до 12,9 на сто за второто тримесечие на тази година. 

Данните на Евростат показват още, че дефицитът на ЕС в търговията на блока с Русия през второто тримесечие на 2023 г. е намалял до 1,6 млрд. евро спрямо негативен баланс от 45 млрд. евро или малко над 28 пъти.

Търговският дефицит в енергетиката е намален от 40,4 милиарда евро през второто тримесечие на 2022 г. до 5,7 милиарда евро през второто тримесечие на 2023 г.

През март 2022 г., месецът след началото на военните действия, ЕС изпита пиков търговски дефицит с Русия, причинен от високите цени на енергийните продукти, като негативният търговски баланс възлезе на 18,5 милиарда евро. Този дефицит беше намален до 0,4 милиарда евро през юни 2023 г., оставайки под 1 млрд. четири поредни месеца през 2023 г. (0,1 млрд. евро през март, 0,8 млрд. евро през април и 0,4 млрд. евро през май). 

В обобщение сезонно коригираните стойности показват, че делът на Русия във вноса в ЕС е намалял от 9,6 на сто през февруари 2022 г. на 1,7 на сто през юни 2023 г., докато делът на износа извън ЕС е спаднал със значително по-малък темп от 3,8 на сто до 1,4 на сто през същия период.

На този фон промишленото производство в Русия ускорява темпа си на растеж през август благодарение на значителното увеличаване на броя на новите поръчки въпреки натиска на инфлацията и продължаващата война в Украйна. Това показват данните от проучване на рейтинговата агенция “Стандард енд Пуърс глоубъл” (S&P Global), публикувани днес и цитирани от ДПА.

Индексът на активността на мениджърите по доставките в производството Пи Ем Ай (PMI) на “Стандард енд Пуърс глоубъл” в Русия се повишава до 52,7 пункта през август при 52,1 пункта през юли. Стойностите на индекса над 50 пункта са индикатор за нарастване на промишления сектор.

Новите поръчки за руския промишлен сектор са се увеличили през август, отчитат авторите на проучването. 

Това е станало в условията на нарастване с най-бърз темп от март 2008 г. на поръчките на стоки за износ. Вследствие на това фирмите от промишления сектор увеличават производствените си обеми през август, но с по-скромни темпове в сравнение с предходни периоди. Те се увеличават от началото на годината, тъй като руските компании намират алтернативни източници на внос на необходимите им суровини и материали, посочва ДПА.

Инфлацията, която отразява динамиката на производствените цени в Русия, през август се ускорява до най-високото си равнище от 17 месеца на фона на отслабването на руската рубла. 

Източник: БТА