ТИЗ си партнира с Веолия за еко управление на вода, енергия и отпадъци

Франсоа Деберг и инж. Пламен Панчев, снимка: ТИЗ

Меморандум за сътрудничество и партньорство беше сключен между Тракия икономическа зона (ТИЗ) и Веолия България. Документът беше подписан от инж. Пламен Панчев, изпълнителен директор на ТИЗ, и Франсоа Деберг, регионален директор на Веолия България.

Основният акцент е поставен върху оптимизацията на управлението на водните и енергийни ресурси на територията на Тракия икономическа зона. Веолия и ТИЗ ще обединят своите усилия за насърчаване на иновативни и устойчиви решения за индустриалните партньори.

На основата на световните експертни познания и ноу-хау на Групата Веолия, партньорите са уверени, че ще породят положителни последици не само за дейностите (включително да продължат експлоатационния живот на съоръженията и инсталациите), но и за експлоатационните разходи по отношение на потреблението на вода и енергия и за намаляването на въглеродния отпечатък на територията на ТИЗ.  

Създадената официално като бранд през 2013 година, Тракия икономическа зона (www.tez.bg) е най-мащабната и устойчиво развиваща се индустриална зона в България и Югоизточна Европа с площ от 10 700 000 м². Тя обединява 6 подзони в района на Пловдив. След старта на първата зона през 1996 г. до сега са привлечени над 200 компании, повечето от които са световни лидери в своята област, реализирани са над 3 милиарда евро инвестиции и са открити над 35 000 работни места. ТИЗ е сред пионерите в ЕС със стратегията си за развитие на „ново поколение“ зони – въглеродно-неутрални индустриални паркове. Веолия България е част от Групата Веолия (www.veolia.com), която се стреми да бъде компания-еталон за екологична трансформация. С близо 179 000 служители по света Групата проектира и предоставя решения, които са едновременно полезни и практични за управлението на услуги в сферата на водите, енергията и преработката на отпадъци. Чрез дейностите в тези три допълващи се направления, Веолия помага за разработването на възможности за достъп до ресурси, опазването на съществуващите ресурси и възобновяването им. През 2020 г. Групата Веолия осигури водоснабдителни услуги на 95 млн. души, канализационни услуги – на 62 млн. души, произведе близо 43 млн. мегаватчаса енергия и обработи 47 млн. тона отпадъци. Веолия Енвиронман (чиито акции се търгуват на борсата Paris Euronext: VIE) регистрира консолидирани приходи от 26.010 млрд. евро през 2020 г.

Текст: Катя Стайкова