Цената на природния газ тръгна нагоре

gaz

Снимка: bgonair.bg

В началото на есента цената на природния газ тръгна нагоре. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на газа за септември от 63,35 лева за мегаватчас (MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, съобщиха от регулатора. Припомняме, че КЕВР утвърди цена на природния газ за август от 59,67 лева за мегаватчас (MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че цената за този месец е с около 6 процента по-висока.

От регулатора изтъкват, че по-високата цена се дължи на сериозното повишение на борсовия индекс “TTF – месец напред”, чиято стойност за септември е с 19 на сто по-висока от тази за август. Индексът, който е ценообразуващ елемент за формиране на регулираната цена на природния газ, през последните седмици превиши 44 евро/MWh и независимо че през последните дни на август той спадна, ценовите изменения пряко се отразиха върху утвърдената от КЕВР цена, се отбелязва в съобщението.

Комисията утвърди цената след извършен анализ на внесените днес от “Булгаргаз” актуални данни, формиращи цената на природния газ за септември.  Те  отчитат котировките на международните газови пазари и валутния курс до 31 август т.г. включително, допълват от КЕВР.

Регулаторът е установил, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от три различни източника за доставка. В ценовия микс за септември е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора България-Гърция (IGB), съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 52,45 на сто от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.   

“Булгаргаз” е сключил за септември два договора за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговци от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане, посочват от КЕВР.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за септември – към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти. 

На проведеното открито заседание в края на миналия месец от “Булгаргаз” са уверили, че дружеството е успяло да сведе до минимум увеличението на борсовия индекс и той влияе само частично върху регулираната цена за септември, припомнят от КЕВР. “Важен фактор за енергийната сигурност на Европа през зимния сезон са предприетите мерки за осигуряване на потреблението – газовите хранилища на континента са запълнени средно над 92 процента, а хранилището в Чирен – над 93 на сто”, заяви тогава председателят на КЕВР доц. Иван Иванов.