Централната избирателна комисия уведомява

Източник: cik.bg

Централната избирателна комисия уведомява, че на 20 март 2021 г. изтича срокът за:

– подаване на заявление за вписване по настоящ адрес;

-за издаване на удостоверение за гласуване на друго място;

– за гласуване с подвижната избирателна кутия

С писмо ЦИК указа на кметовете на общини да организират дежурства в общинската администрация на 20 март 2021 г., 17.30 ч.