Позиция

Програмите на партиите не решават проблемите на правосъдието и корупцията според ИПИ

В месеца преди парламентарните избори от Института за пазарна икономика направиха анализ на предизборните програми на основните кандидати за представителство...