Samsung България: Над 1600 учители в страна са обучени за работа с онлайн платформата Smart Classroom за последните 3 години

Обученията за работа с платформата за смесено обучение и повишаване на дигиталната компетентност на педагозите са безплатни за всички желаещи и им носят квалификационни кредити.

И през този месец продължават да се провеждат безплатните обученията за учители за работа с платформата Smart Classroom и нейните модули като част от програмата за корпоративна социална отговорност на Samsung България. Обученията се провеждат от квалифицирани обучители от фондация „Образование 5.0“, партньор по проекта на компанията. Програмите на обученията са за създаване на портфолио на учителя, за работа с платформата Smart Classroom и с инструмента за създаване на упражнения с добавена реалност – Smart CreatAR. В момента текат групови записвания за периода април – юни. Запитвания за тях могат да се отправят на следния имейл адрес: office@edu5.0.bg. Датите за индивидуални заявки ще бъдат публикувани в секция „Новини“ на платформата Smart Classroom, както и на сайта на „Образование 5.0“.

И двете обучения са регистрирани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и предоставят по 1 квалификационен кредит на учителите, които успешно са преминалите обучението. Съгласно промените в Наредба 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, наложени поради епидемичната обстановка, обученията ще се провеждат изцяло онлайн в две части – синхронно обучение в два дни по 4 академични часа и асинхронно обучение по материали, предвидени за 8 часа работа.

За първото тримесечие на тази година са планирани 10 обучения в цялата страна. От 2018 г. насам са проведени над 100 обучения в цялата страна, в които са участвали над 1600 учители. Програмите имат за цел да повишат дигиталните умения на учителите и тяхната педагогическа компетентност, както и да подпомогнат подготовката им за предстоящото атестиране чрез изграждане на професионалното им портфолио.

Безплатна, изцяло на български език, създадена от български екип – това е Smart Classroom

Smart Classroom дава на учители и ученици пълноценна възможност за образование от разстояние. В платформата учителите могат да организират своите собствени учебни материали, да създават и споделят съдържание, отговарящо на потребностите на техните ученици, както и да ползват модерни образователни ресурси. А оценки, поставени в платформата, директно се отразяват в електронния дневник и участват при формирането на успеха на учениците по даден предмет. Платформата предоставя в партньорство с daskal.eu и безплатна виртуална класна стая с разнообразие от функционалности за пълноценното провеждане на учебния процес по различни предмети.