Samsung България стартира програмата Solve for tomorrow

Solve for tomorrow

Снимка: Samsung

Samsung България дава началото на пилотното издание на програмата „Solve for tomorrow”, насоченa към учители и ученици от цялата страна. Тя предлага различни активности, с които да развие STEM умения, дизайн мислене и добавена реалност, и как те могат да бъдат приложени за решаването на казус или проблем в местното общество.

През есента инициативата също ще предизвика ученици и учители да се включат в едноименен конкурс за иновативни идеи, които могат да променят живота на хората и общностите около тях.

„Solve for tomorrow” е международна програма, част от политиката за корпоративна социална отговорност на Samsung, която се провежда от 2010 г. Към момента е активна в 23 държави, вдъхновявайки креативността в над 1,8 милиона ученици по света. Програмата има за цел да възпитава бъдещи лидери в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM) за решаване на проблеми в местните общности. Едновременно с това тя ги подготвя с компетенции, които ще им бъдат необходими за решаване на проблеми в бъдеще и как да използват уменията „4К” (креативност, критично мислене, колаборация, комуникация) чрез проектно базирани обучения.

В България конкурсът ще започне през есента с началото на новата учебната година и ще отправи предизвикателство към учениците от 10, 11 и 12 клас. Те ще трябва да предложат идеи, които прилагат STEM умения и дизайн мислене, за да решат казус или подобрят дадена сфера в обществото. Подробности за конкурса Solve for Tomorrow ще бъдат обявени в следващите месеци.

Освен към ученици, Samsung България планира редица обучения в рамките на пилотната програма, с които ще да възможност на учителите у нас да развиват своите умения в областта на дизайн мисленето и създаване на образователни ресурси с добавена реалност (AR). Придобитите умения по време на обученията ще могат да доразвият в рамките на конкурса Solve for Tomorrow в специална категория, специално посветена на учителите и преподаването с добавена реалност (AR).