Solve for Tomorrow обяви конкурс за ученици и учители с иновативни идеи

Solve_for_tomorrow

Програмата Solve for Tomorrow, развивана пилотно в страната от Samsung България през тази година, ще предизвика учители и ученици да се включат в конкурс за иновативни идеи още тази есен. Инициативата е част от глобалната политиката за корпоративна социална отговорност на компанията, която от старта си през 2010 г. е достигнала до 1,8 милиона ученици в 23 държави.

Програмата Solve for Tomorrow има за цел да повиши интереса към образованието по наука, технологии, инженерство и математика (STEM) и чувствителността към местните предизвикателства. Едновременно с това тя ги подготвя с компетентности, които ще им бъдат необходими за решаване на проблеми в бъдеще и как да използват уменията „4К” (креативност, критично мислене, колаборация, комуникация) чрез проектно базирани обучения.

Като част от програмата през есента Samsung България ще даде началото на уникален конкурс за иновативни решения на проблеми в общността, в който могат да участват ученици от 10., 11. и 12. клас. Те ще трябва да предложат идеи, които прилагат STEM умения и дизайн мислене, за да решат казус или подобрят дадена сфера в обществото. В конкурса ще има възможност да се участва както самостоятелно, така и в екип до 4 души (до 3 ученици и 1 учител). Участниците ще имат възможност и да работят с ментори, с които да превърнат идеята си в прототип. Пълните условия на конкурса ще бъдат обявени в началото новата учебна година.

В България Solve for Tomorrow предоставя и безплатни обучения за учители от цялата страна по дизайн мислене и създаване на учебно съдържание с добавена реалност (AR) първото. Първото от тях се проведе през юли и в него се включиха над 20 учители от 10 града. Целта на обучението бе да подпомогне учителите в подготовката на младежите за участие в конкурса чрез прилагане на проектно базирано обучение и насърчаване на STEM уменията. Обученията се организират от фондация „Образование 5.0″, партньор на Samsung България в този проект. Информация за графика им може да бъде получена на сайта на фондацията.