Интернет и ИТ

Samsung България: Над 1600 учители в страна са обучени за работа с онлайн платформата Smart Classroom за последните 3 години

Обученията за работа с платформата за смесено обучение и повишаване на дигиталната компетентност на педагозите са безплатни за всички желаещи...